Laboratuvar | Tanı Üniteleri | SEV Amerikan Hastanesi

Laboratuarda kullanılan ekipman, yüksek performansları konunun uzmanlarınca tasdik edilmiş ve üniversite klinik laboratuarlarında güvenle kullanılmakta olan, dünya çapında firmaların kit ve otomatik analizörlerinden oluşmaktadır. Arızalara karşı, cihaz parkı büyük oranda yedeklenmiştir. Gerek iç, gerekse dış kalite kontrol programları ile cihazlarda üretilen testlerin tekrarlanabilirliği ve doğruluğu, laboratuar kalite-kontrol kuralları çerçevesinde, sistematik ve randomize olarak kontrol edilmektedir.

Biyokimya, Hormon, Hematoloji, İmmünoloji, Mikrobiyoloji, Seroloji gibi yüzlerce test çeşidini kabul eden laboratuarlarımız, test yaptırmak için müracaat eden hastalarının testlerini en hızlı şekilde sonuçlandırır.

Acil niteliği taşıyan tüm testler, mümkün olan en kısa sürede ve güvenli bir şekilde çalışılıp raporlanır. Merkez laboratuarımız ile tüm servisler arasında kurulan Pnömatik Transport Sistemi (hava akımı destekli tüp sistemi) sayesinde kanların el değmeden, zaman ve işgücü kaybı olmadan taşınması mümkün hale gelmiştir.

 

http://www.orbit.gen.tr/sevhastane/tbirim.asp?kid=3&id=38