Odiyometri Laboratuvarı | Tanı Üniteleri | SEV Amerikan Hastanesi

ODYOLOJİ POLİKLİNİĞİ

Odyoloji, Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne bağlı olarak çalışan, farklı birçok test tekniğinden yararlanarak kulak burun boğaz hastalıklarının teşhisinde kulak burun boğaz uzmanlarına yardımcı olan bölümdür. Testler Odyometristler tarafından uygulanır, uzman doktorlar tarafından değerlendirilir.

ODYOLOJİ BİRİMİNDE YAPILAN TETKİKLER

• Odyometri
• Timpanometri
• Akustik Refleks
• Konuşma Odyometrisi

ODYOMETRİK TESTLER

Odyometri cihazı ile yapılan, işitme kaybının seviyesini, tipini, konuşma anlaşılırlığı ve sesin rahatsızlık eşiğini tespit eden, özel sessiz test kabinlerinde uygulanan ve hastanın cevaplarına dayalı subjektif testlerdir.

• Saf Ses Odyometrisi
• Sisi Testi
• Tone Decay
• Konuşma Odyometrisi
      • SRT (Konuşmayı Alma Eşiği)
      • SDS (Konuşmayı Ayırtetme)
      • MCL (En Rahat Ses Yüksekliği)
      • UCL (Tedirgin Edici Ses Yüksekliği)

TİMPANOMETRİK TESTLER

Timpanometri cihazı ile yapılan, kulağa hafif bir basınç verilerek, ortakulak basıncını ölçen bir testtir. Kulak zarının ve orta kulaktaki kemikçiklerin hareketini yansıtan, östaki borusunun çalışıp çalışmadığını gösteren objektif testlerdir.

• Timpanogram
• Akustik Refleks
• Refleks Decay
• Östaki Tüp Fonksiyon Testleri

OTOAKUSTİK EMİSYON

Yenidoğan bebeklerde işitme kaybının olup olmadığının belirlenmesi amacı ile kullanılan, ayrıca iç kulak kaynaklı işitme kaybının olup olmadığını gösteren objektif bir testtir.

Hastanemizde her yenidoğan bebeğe, işitme kaybının olup olmadığını belirlemek için Oto Akustik Emisyon Testi uygulanır. Testin sonucu uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirilerek, aileler gerekli şekilde bilgilendirilir.
 

http://www.orbit.gen.tr/sevhastane/tbirim.asp?kid=3&id=33